Uygulama Birimi

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ESKA METAL ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ESKA METAL kaynaklarını ve faaliyetlerini yönetirken, çevreye dost ve mümkün olan en doğru yolları tercih eder.

 

Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan firmamız; faaliyetlerinden kaynaklanacak her türlü çevresel ve sosyal etkileri en aza indirgeyerek, çevre yönetim performansını sürekli geliştirecektir.

 

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için “YEŞİL Üretim” gerçekleştirme yolunda ilerleyen fabrikamızda, her türlü faaliyetlerimizin çevreye olası olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla önlemler almak, toplam kalite yaklaşımı göstererek, atıkların azaltılması, enerji verimliliği ve malzemelerin yeniden kullanılması ile geri kazanımı alanlarında yeni olanaklar yaratmak Çevre Politikamızın ana unsurudur.

 

Bu doğrultuda “Çevre Yönetim Sistemi” periyodik olarak, değişen koşullara göre gözden geçirilir ve performans ölçütlerimiz sürekli artırılmaya çalışılır.

 

ESKA METAL, kaynak kullanımlarını minimize etmeyi amaçlayan programları yönetir ve daha çevre dostu hizmet üretimini hedefleyen çabaları koordine etmeyi firma olarak taahhüt eder.

 

Şirketimiz, faaliyetleri sonucu çevreye verebileceği zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılması için geliştirilen bir çevre yönetim sistemine sahiptir.

Global Üretim Kapasitesi

ESKA METAL, metal sektöründe faaliyet gösteren çevreye duyarlı bir firma olarak, çevre politikası ile çalışanlarının ve müşterilerinin yaşam kalitesini koruyucu ve artırıcı bir yaklaşımı kendisine hedef almıştır.

Teknolojik Yaklaşım

Şirketimiz çevre yönetim sistemi, hizmetin tasarlanıp müşteriye sunulmasına kadar geçen her aşamada, çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli kontroller altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini ve çevre performansının sürekli geliştirilmesi “yeşil üretim” olmayı hedefler.

Kapsamlı Çözümleri

Çevre Yönetim Sistemi IS0 14001 kapsamında ve Çevre Şehircilik Bakanlığı yasaları doğrultusunda atıkları minimize etmeyi ve yasal düzenlemelere uyum sağlamayı amaçlayan programları yönetmektedir.

Geleceğe Yaklaşım

İnsanların yaşamlarını iyi bir düzeyde sürdürebilmeleri için gereksinim duydukları doğal kaynakları yenilenebilir şekilde kullanmaları gerekliliğinin ve sorumluluğunun bilinciyle, doğal kaynakların optimum kullanımı ve çevre kirliliğinin minimize edilmesi adına çalışmaları yapmaktadır.