Uygulama Birimi

ISG POLİTİKAMIZ

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Önce İş Güvenliği

ESKA METAL olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. ESKA Metal’in faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, “Önce İş Güvenliği” sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür.

 

ESKA METAL olarak en önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışma alanlarımızda yürüttüğümüz faaliyetlerimizde ve hizmetlerimizde, çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, 3. şahıslara ve her türlü ekipmana gelebilecek tüm zararları iş kolumuzun olası risklerine karşı olanaklar dahilinde engellemek iş sağlığı ve güvenliği politikamızın temelini oluşturmaktadır.

 

Önce İş Güvenliği

ESKA Metal, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni faaliyet gösterdiği her alanda birinci öncelik olarak değerlendirir ve ifade eder.

Bütüncül Yaklaşım

İş kolumuzun olası risklerine karşın tüm çalışma alanlarımızda çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve 3. şahıslara yönelik söz konusu olabilecek risklerin olanaklar dahilinde engellenmesi iş sağlığı ve güvenliği politikamızın temelini oluşturur.

Yetkin İş Gücü

Eska Metal güvenli faaliyetlerin, sadece teknik donanım, sağlıklı tesis ve ekipmanlarla değil aynı zamanda yetkin iş gücü ve aktif İSG kültürü ile ilişkili olduğu bilerek hareket eder.

ESKA METAL’in İSG Politikasının temelini, karşılaşılabilecek risklere karşı önlemler almak oluşturur ve hedefleri doğrultusunda hareket eder.

Faaliyetlerimiz sırasında tehlikeleri tanımlayıp riskleri değerlendirerek İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli takipçisi olmak,

ESKA METAL adına çalışan tüm tarafların itibarımızı etkileyebileceklerinin bilinciyle, kuracakları yönetim sistemlerinin İSG politikamıza eş değerli olması hususunda denetim mekanizması kurmak,

İSG Politika ve hedeflerinin anlaşılması, uygulanması ve sürekli gündemde tutulmasını sağlamak amacıyla eğitim ve toplantılar düzenlemek,

İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemek,

Türkiye yasaları içerisinde tariflenmiş, yürürlükle bulunan tüm İSG mevzuatlarına (Kanun ve Yönetmelikler) uygun biçimde çalışmak,

İSG Performansını düzenli olarak takip etmek, sürekli geliştirmek ve çalışanlarımıza, üst yönetimimize ve müşterilerimize bildirimde bulunmak,

Faaliyetlerimizin bütünlüğü konusunda toplumun güvenini koruyarak, performansımızı açıklıkla rapor ederek, Sağlık, Emniyet ve Çevre konularının daha iyi idrak edilebilmesi için Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili dâhili ve harici kurum ve kuruluşlar ile düzenli istişarede bulunmak,

İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmak, gereğinde kullanılmasını sağlamak,

Suç veya kötü niyet içeren faaliyetlerden kaynaklanabilecek kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı kendimizi, varlıklarımızı ve işletmemizi koruyacak güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için çalışmak,

Tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, stajyerlerimize, ziyaretçilerimize ve fabrikamızda bulunan üçüncü şahıslara eğitim vererek iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayarak İSG kültürünü üst düzeye çekmek,

Faaliyetlerimiz sırasında çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve ziyaretçilerimizi etkileyecek tüm riskleri belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,

İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt etmek,

Uluslararası standartlarda kabul görmüş en iyi İSG uygulamalarını çalışma alanlarımıza uygulamak, Fabrikamızda ve şantiyelerimizde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de ESKA METAL’in koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamak,

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki yeni teknolojiler ve uygulamaları takip ederek mevcut sisteme dâhil etmektir.