Satış Birimi
Kaset Sistem Cephe Kaplama

Kaset Sistem Cephe Kaplama


Kaset sistem cephe kaplama yöntemi, prefabrik ve çelik yapıların cephe kaplamaları için kullanılan bir yöntemdir. Taşıyıcı konstrüksiyon imalatına gerek duyulmadan bu uygulama, sistemin direkt taşıyıcı olarak kullanılmasıyla gerçekleşir. Kaset sistem cephe kaplama işlemlerinde iç cephe sacları 0,80 Mm’den 1,5 Mm’ye kadar boyalı olarak üretilebilir. İlgili sistemin en büyük avantajı ise iç cephede kuşak ve aşık görülmemesidir. Cephe çelik taşıyıcı sistemin olmayışı da kaset sistem cephe kaplama sisteminde bir avantajdır.


Kaset Sistem Cephe Kaplama Nedir?


Kaset sistem cephe kaplama cephe ve çatılarda kullanılan bir yapı sistemidir. Yerinde yalıtımlı uygulamalarda taşıyıcı alt kaplama olarak kullanılan trapezlere “kaset sistem cephe kaplama” denmektedir. Bu trapezler, duvarda kolonlar arasında kuşak gerektirmeksizin yatay bağlantı elemanı olarak kullanılır. Aynı şekilde bu ürünlerin çatıda kaplama malzemesinin altında herhangi bir aşık sistemine gerek kalmadan konstrüksiyon işleviyle kullanıldığı bilinmektedir.

Kaset sistem cephe katmanları, dıştan içe doğru şu şekilde sıralanabilir;


 • Dış cephe kaplama trapezi (yatay ya da düşey)
 • Yatay kaplama yapılması söz konusuysa omega profil
 • Taşyünü
 • Kaset profil


Kaset sistem cephe kaplama sayesinde ideal bina yüksekliği elde edilir. Statik sisteme bağlı altı metreye kadar açıklık getirilmesi de kaset sistem cephe kaplama uygulamasının sunduğu sonuçlar arasındadır.


Kaset Sistem Cephe Kaplama İşlevsel ve Teknik Özellikleri


Kaset sistem cephe kaplama birçok işlevsel özelliğe sahiptir. Taşıyıcı kaset sistem profiller; betonarme, ahşap, prefabrik ve çelik yapılarda tercih edilebilir. Bu yapılarda taşıyıcı aşık ve kuşak gerektirmeksizin kullanılan ürünler, cephe kaplama sistemlerinde bulunduğu gibi çatı yüklerini taşımak için de tercih edilir. Kaset sistem cephe kaplama ile yapının yüzey giydirmesinde estetik, hız ve kalite esas hâle gelir.


Kaset sistem cephe kaplama 0.60 Mm’den 1.50 Mm kalınlığa kadar üretilmektedir. Alüminyum ve Galvaniz üzerine COIL COATING sistemi kullanılarak uygulanan sistem, boyalı saçtan istenilen ölçülerde ve renklerde tasarlanır. Kenet sistem profillerin kenar yüksekliği 50 Mm’den 130 Mm’ye dek genişleyebilir. Sistemin panel genişliği ise 245 Mm’den 800 Mm’ye ye uzanır.


Kaset sistem cephe kaplama projenin statik ve mimari kriterleri göz önüne alınarak tasarlanır. İlgili ürünler, tek parça hâlinde minimum 2,00 Mm’den 24,00 Mm’ye kadar üretilme niteliğine sahiptir. Panel üretim toleransları; en için-/+ 0,00 Mm, boy için ise-/+ 2,00 Mm’dir.


Kaset Sistem Cephe Kaplama Avantajları


Kaset sistem cephe kaplama avantajları yüksek bir sistemdir. İlgili sistemin sağladığı avantajlar aşağıdaki gibidir;


 • Kaset sistem cephe kaplama herhangi bir cephe kuşağı olmaksızın kolondan kolona montaj yapılabilir.
 • İlgili sistem sayesinde statik bakımdan binaya binen yükler azalmaktadır.
 • Kaset sistem cephe kaplama kısa ve uzun vadede ekonomik bir yapı teknolojisidir.
 • İlgili sistem sayesinde yapı içinden estetik ve düz üniform görüntü sağlanabilir.
 • Kaset sistem cephe kaplama 10,0 metre açıklığa kadar destek gerektirmeyen bir uygulamadır.
 • Taşyünü iç dolgu malzemesi sayesinde yangın dayanımı sağlanır.
 • Kaset üzeri yatay ve düşey döşenen son kat farklı formlarda trapezler sayesinde estetik bir görünüm sunar.
 • Bina iç yüzeyinden bakıldığında; konstrüksiyonsuz, temiz ve sade bir yüzey elde edilebilir.
 • Uygulamada perfore edilmiş kasetler tercih edilirse aşırı ses absorve edilebilir.
 • Kaset sistem cephe kaplama uygulaması daha çok cephelerde kullanılıyor olsa da çatılar da bu uygulamanın kullanım alanıdır.
 • Kasetlerin arasında Z profillerin vidalar ile tespit edilmesi ilave bir taşıyıcılık sağlar. Aynı şekilde lamba zivana formu da ürüne ilave taşıyıcılık ekler.


Kaset sistem cephe kaplama uygulaması istenen boyda üretilerek yerinde uygulama esası yapılabilir. Bu esasa yönelik sandviç sistem sayesinde ana malzemelerin birbirinden bağımsız çalışmasına müsaade eden bir yapı elde edilir. Kaset, üst trapez ve taş yünü materyallerinin bağımsız çalışması bu şekilde mümkün hâle gelir. Bilhassa aderans (yapışma), genleşme, taşıma ve uzun boy kullanabilme avantajları mevcuttur.


Kaset Sistem Cephe Kaplama Uygulama Adımları


Kaset sistem cephe kaplama uygulama adımları sırasıyla aşağıdaki gibidir;


 • Kaset sistem profiller, betonarme ya da çelik kolonlara uyum sağlayan ekipmanlar yardımıyla monte edilir.
 • Kaset profiller, 60 cm’de bir olmak üzere dikiş vidalarıyla bağlanır.
 • Kaset profillerin arasına uygun yoğunluk ve kalınlıkta taşyünü serilerek sabitleme yapılır.
 • Bu aşamada dış cephe kaplama trapezi düşey uygulamalarda kaset sistem profil yanaklarına sabitlenir.
 • Dış cephe kaplama trapezi yatay uygulamada uygun aralıklar ile omega profillere bağlanır ve işlem sonlandırılır.


Kaset Sistem ile İdeal bir Cephe Kaplama Nasıl Olmalı?


Kaset sistem cephe kaplama atmosferin kimyasal etkilerine dayanıklı şekilde yapılmalıdır. Aynı şekilde bu sistemin güneş ışınlarının zararlı etkisinden dolayı bozulmaması gerekir. Sıcaklık farkıyla oluşan daralma ve genleşme gibi durumların iyi yapılmış bir kenet sistem cephe kaplama karşısında dayanıklı olması esastır. Bunun yanı sıra kaset sistem cephe kaplama uygulamasının yağış sularında bozulmayan ve su geçirmeyen niteliğe sahip olması da önemlidir.


İdeal bir kenet sistem kaplamada havalandırma özelliğinin bulunması da önemlidir. Aynı şekilde yapılan bu kaplamanın ilgili binanın mimari özelliğine ve estetik yapısına uygun olması da esastır. Rüzgâr yüküne karşı dirençli, yağmur ve kar gibi hava koşullarına karşı korunaklı olan kaset sistemler, birçok koşul ile uyumlu olmalıdır.


Kaset Sistem Cephe Kaplama Kullanım Alanları


Kaset sistem cephe kaplama kullanım alanları aşağıda derlenmiştir;


 • Spor salonları
 • Alışveriş merkezleri
 • Hava alanları
 • Stadyumlar
 • Bankalar
 • Eğitim kurumları
 • Hastaneler
 • Konutlar
 • Balkon kaplamaları


İstenen binaya uygun olacak şekilde dış ve iç cephe kaplaması yapılır. Böylece binada ısı yalıtımı ve konfor hedeflenir. Desen ve renk seçeneğinin fazla olması, kaset sistem cephe kaplama işlemlerinin sık tercih edilmesini sağlar. Farklı ölçü ve ebatlarda imal edilen kaset sistem, diğer cephe giydirme yöntemlerine göre daha esnek bir çözümdür.


Kaset Sistem Cephe Kaplama Uygulamasının Önemi


Kaset sistem cephe kaplama uygulaması, binalardaki ısı ve ses geçirgenliğini minimuma indirir. Bu uygulamalarda binanın ısı iletimi anında direnç gösterdiği bilinenler arasındadır. Bir yapının ısı yalıtımının yapılması planlanıyorsa o yapıda tüm bölgede cephe kaplama yapmak gerekir. Temel anlamda düşünüldüğünde bu sistemin binanın enerji tasarrufunu sağladığı kabul edilebilir.


Yapınızın tümüne kaset sistem cephe kaplama yaparak bina ömrünü uzatabilirsiniz. Isı kayıplarını minimuma indiren sistem, yüksek enerji tasarrufu sağladığından uzun ömürlü bir sistemdir. Bütçeden tasarruf etmek üzere kaset sistem cephe kaplama tercih edebilirsiniz. Birbirinden farklı yalıtım malzemeleriyle yapının iç ve dış cephelerini kaplatabilirsiniz.


Cephe kaplama uygulamasının binalara yapılmasındaki en ana amaç, binadaki ısı yalıtımını sağlamaktır. Isı yalıtımıyla birlikte binanın olumsuz dış koşullara karşı korunması da sağlanabilir. Cephe kaplamasıyla birlikte yaşanılan bir yapının 20 – 22 derece arasında bir değerde olması beklenir. Bu hedeflenen ısı yalıtımı, uzun vadede bütçe dostu bir avantaj sunar. Bunun yanı sıra estetik görünüm de kaset sistem cephe kaplama uygulamalarında dikkat çeken bir niteliktir.

Kaset Sistem Cephe Kaplama Uygulama Aşamaları
Kaset Sistem Cephe Kaplama Yaptığımız Bazı Projeler